بنز قرمز

3 اشتباه بزرگ در خرید خودرو که باید از آنها اجتناب کنید

قبل از خرید خودرو بهترین کار آماده کردن خودتان است. خرید با چشم باز و آگاهانه، لازمه خرید موفق و صحیح است. در متن زیر برخی اشتباهات اصلی هنگام خرید خودرو را به شما یادآور می شویم: خرید خودروی نو و صفر کیلومتر: خودرو، سرمایه محسوب نمی شود، یا حداقل سرمایه مناسب و قابل اتکایی […]
خودرو ابی

فواید خرید خودروی دست دوم:

خرید خودرو دست دوم فرآیندی است که ممکن است ماه ها ذهن تان را به خود مشغول کند. شرکت های تولید کننده، آپشن های مختلف، قیمت خودروها و تغییرات آنها، تورم، رنگ خودرو، انتخاب فروشنده، انتخاب میان خرید خودرو نو و کار کرده و … تنها تعدادی از چالش های پیش روی خریدار خودروست! افراد […]