مجله ماشین

آینده کیسه هوا

کیسه هوا (ایربگ) در خودرو و آینده پیش بینی شده برای آن

در مطالب قبلی، درباره آشنایی با کیسه هوای خودرو و عملکرد آن نوشتیم. در این مطلب از آینده کیسه هوا در اتومبیل و نوآوری هایی که در این زمینه وجود داشته اند صحبت می کنیم. کیسه هوا (ایربگ) یکی از معیارهای بسیار مهم در اندازه گیری میزان ایمنی اتومبیل به شمار می رود.  طبق گفته سازمان ایمنی […]