مجله ماشین

نحوه کارشناسی بدنه خودروی کارکرده

کارشناس بدنه اتومبیل، به کسی گفته می شود که با استفاده از ابزارها و وسایل دقیق تشخیص رنگ شدگی خودرو و همینطور دانش و تجربه این زمینه، به کارشناسی بدنه خودروی کارکرده می پردازد. کارشناس بدنه خودرو باید توانایی تشخیص قسمت های آسیب دیده، مانند شاسی، اتاق تعویضی، قطعه تعویضی، آبرنگ، کیلر پاشی، بتونه، اتاق […]