چرا لازم است از بنزین سوپر استفاده کنیم؟

مخلوط بنزین سوپرو معمولی

چرا لازم است از بنزین سوپر استفاده کنیم؟

کیفیت سوخت خوب نه تنها باعث افزایش طول عمر خودرو می‌شود، بلکه در عملکرد آن نیز بسیار تاثیر دارد. با ما همراه باشید تا به تفاوت بنزین سوپر و معمولی و درستی یا نادرستی مخلوط بنزین سوپرو معمولی بپردازیم. اکتان، میزان مقاومت بنزین در مقابل ضربه موتور را مشخص می کند و هر چه این میزان […]